Sälja

Vi arbetar under mottot att det ska vara enkelt och bekymmersfritt att avyttra och avveckla dödsbon, sterbhus, hela eller delar av hem. Vi köper eller säljer mot provision genom ett traditionellt sätt, slagauktioner. Vi köper även yttre lösöre såsom bilar, båtar och maskiner.

Välkommen att kontakta oss för mer information!