Slagauktion Söderköping

Husby Säteri, Söderköping

Start 11.00
Visning från 09.30

I samband med auktionen kommer SVT att göra en filminspelning Auktionssommar
som beräknas att sändas vid årsskiftet.

Bilder kommer inom kort

Välkommen
Gruviks